Pszichoszociális kockázatelemzés

 

Pszichoszociális kockázati tényező minden olyan faktor, ami stresszt vált ki a munkavállalóban.

• Stressz minden olyan tényező, ami később pszichés eredetű megbetegedést okozhat (pl.: depresszió, szorongásos tünetek, gyomorfekély, krónikus bélgyulladás).
• Pszichoszociális kockázati tényezők: túl sok fény, túl sok zaj, zsúfoltság, munkavédelmi eszközök hiánya, az állás bizonytalansága, nem megfelelő teljesítmény-elvárások, konfliktusok a munkatársakkal/ a vezetővel.
• A kockázatokat pontos, szervezetre szabott módszertannal mérjük fel.
• Az eredmények szakszerű feldolgozása után elkészítjük a javaslatunkat a megoldásra.

MIÉRT IS?

• Mert a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása alapján kötelező minden munkahelyen a pszichoszociális kockázatok felmérése, majd pedig az azonosított kockázatok orvoslása.
• Mert a munkavállalóra veszélyt jelentő tényezők csökkentésével…
…csökken a valószínűsége a munkahelyi baleseteknek…
…ritkábban marad távol a munkájától betegség miatt…
…munkakedve és ambíciója növekszik…
…csökken a fluktuáció a szervezetben.

ALAPVETÉSEK

Ütemterv:

  1. A szervezet megismerése (gyárbejárás, rövid interjú pár dolgozóval) – ez alapján kerül sor a kérdőív szervezetre/részlegekre szabására
  2. Kérdőíves vizsgálat (személyenként kb. 15 perc csoportos kitöltési helyzetben, résztvevők: legalább 100 fő, vagy a dolgozók min. 70%-a)
  3. Interjúk a szervezet dolgozóival – a kérdőíves felmérés eredményei alapján (személyenként 10-15 perc, minimum 20 dolgozó részvételével)
  4. Kockázatértékelés készítése
  5. Javaslattétel az azonosított kockázatok kezelésére

Miről szól a felmérés:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása alapján kötelező minden munkahelyen a pszichoszociális kockázatok felmérése, majd pedig az azonosított kockázatok orvosolása. Ez a felmérés tartalmazza a pszichoszociális kockázatok teljes körű felmérését, kiemelt hangsúlyt helyezve a munkavédelem kapcsán gyakran elhanyagolt területekre (pl. szervezeti kommunikáció).

Milyen területeket vizsgál:

A kérdőív kérdései 7 témakör köré csoportosulnak:
Általános munkahelyi tevékenység (dolgozó-munkatevékenység összeillése)
Munkahelyi környezet – ergonómia (munkakörülmények)
Munkahelyi kapcsolatok, kommunikáció, irányítás (munkaszervezés)
Életmód (dolgozók egészséggel kapcsolatos szokásai, életmódja)
Lelki egészség (stressz, társas támasz, család)
Egészségi állapot (már meglévő egészségügyi problémák)
Hajlandóság a változtatásra (miben szeretne változtatni a dolgozó)

Eredmények:

A pszichoszociális kockázatok felmérése eredményeként elkészítjük a szervezet kockázatértékelését, mely a továbbiakban a céges dokumentáció hivatalos részét képezi, munkavédelmi ellenőrzéskor ezt a dokumentumot kérhetik az ellenőrzést végzők. Ezen túlmenően a megrendelő rendelkezésére bocsájtunk egy kiegészítő dokumentumot, mely a kockázatértékelést végző szakember szubjektív benyomását, tapasztalatait tartalmazza, ezzel segítve a hivatalos kockázatértékelés értelmezését. Mindkét dokumentum tartalmazza továbbá a kockázatkezelési javaslatokat, ezek vázlatos programtervét.