ABC- Biztonságtudatosságot fejlesztő program

ABC – Achieving Behavioral Changes

A hagyományos módszerektől eltérően, tréningünk a belső motiváció erősítésére épül. (soft modell) Ezt a modellt a skandináv országokban fejlesztették ki, melynek lényege: a szabályok helyett a humán tényező középpontba állítása.
A program célja, hogy a vállalat dolgozói képesek legyenek az elsajátított munkavédelmi ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni, beépíteni a mindennapi munkájukba a biztonságtudatos munkavégzést. A dolgozók a tréning során megismerkednek a biztonság fogalmával, felismerik, hogy a munkavédelem nem csak szabálykövetést jelent, hanem egy biztonságtudatos magatartást is. A tréning további célja a viselkedésváltozás elérése, a diszfunkcionális szokások elhagyása és új konstruktív viselkedésformák rögzítése. Minden változás alapja az önismeret, ahhoz hogy egy rögzült szokásunkon változtatni tudjunk, elengedhetetlen, hogy megismerjük saját működésünket, az észlelés sajátosságait, veszély esetén adott válaszreakcióinkat. Minden sikeres vállalat ismérve a hatékony belső kommunikációs rendszer. A tréning során a résztvevők felismerik az információs jelzőrendszerben betöltött szerepüket, olyan attitűdöt sajátítanak el, mely segíti a balesetek elkerülését.

Módszerek:

o elméleti tudás fejlesztése
o szituációs gyakorlatok
o páros/csoportos gyakorlati feladatok
o non-direktív pedagógiai módszerek
o saját élményen alapuló ismeretszerzés

Eredményesség:

• Biztonságos viselkedés
• Emberi tényezők felismerése a balesetvédelemben
• Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése
• A megszerzett készség beépítése a mindennapi munkafolyamatokba
• A belső motiváció megjelenésének következményeként a kontroll szükségessége csökken, plusz erőforrások szabadulnak fel
• A balesetek számának csökkenése akár 50-70%-kal
• A kvázi balesetek számának szignifikáns csökkenése

A tréning keretei:

• 2 nap
• 2 tréner
• Csoportos (8-20 fő)